Wat is een communicatieplan en hoe begin je eraan?

Geplaatst op 04-12-2022

Categorie: Zakelijk

Een communicatieplan is een belangrijk onderdeel van elk succesvol project of programma. Het is een document dat beschrijft hoe de communicatie tijdens het project of programma zal verlopen en welke doelen ermee worden bereikt. In dit artikel zullen we kijken naar de belangrijkste stappen om een communicatieplan te schrijven. Je kan op deze website enkele voorbeelden vinden.

De eerste stap is om te bepalen welke doelen je met je communicatieplan wilt bereiken. Dit kan bijvoorbeeld zijn om de betrokken partijen op de hoogte te houden van de vorderingen van het project, om feedback te verzamelen van de betrokken partijen of om de betrokken partijen te betrekken bij het project.

Vervolgens is het belangrijk om te bepalen wie de belangrijkste doelgroepen zijn voor je communicatieplan. Dit kunnen bijvoorbeeld de medewerkers van het project zijn, de opdrachtgever of andere stakeholders. Het is belangrijk om de specifieke behoeften en verwachtingen van de doelgroepen in kaart te brengen, zodat je communicatieplan hierop kan aansluiten.

Daarna is het tijd om te bepalen welke kanalen je wilt gebruiken om te communiceren met de doelgroepen. Dit kunnen bijvoorbeeld e-mails, nieuwsbrieven, vergaderingen of sociale media zijn. Het is belangrijk om kanalen te kiezen die geschikt zijn voor de specifieke doelgroepen en die bijdragen aan het behalen van de doelen van het communicatieplan.

Vervolgens is het tijd om een planning op te stellen voor het versturen van de communicatie. Dit kan bijvoorbeeld een planning zijn met de frequentie waarmee je communiceert met de doelgroepen, of een planning met de specifieke data en tijdstippen waarop communicatie plaatsvindt. Het is belangrijk om hier realistisch te zijn en rekening te houden met de beschikbaarheid van de betrokken partijen.

Tot slot is het belangrijk om te bepalen hoe je de effectiviteit van je communicatieplan gaat meten. Dit kan bijvoorbeeld door middel van enquêtes onder de doelgroepen, of door het bijhouden van de reacties op de communicatie. Op basis hiervan kun je bijsturen waar nodig om ervoor te zorgen dat je communicatieplan zo effectief mogelijk is.